Stimaţi autori,

Editura Didactică şi Pedagogică S.A. este societate pe acţiuni de interes naţional, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, în temeiul O.U.G. nr. 76 din 20.10.2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ prin transformare. Cu o tradiţie de aproape şapte decenii, această entitate continuă să le ofere cititorilor săi cărţi şi manuale şcolare de înaltă calitate.

Conducerea Editurii Didactice şi Pedagogice S.A. vă felicită pentru performanţa obţinută la prima rundă a competiţiei de evaluare a manualelor şcolare şi are onoarea de a vă invita la o discuţie organizatorică în vederea analizării şi, eventual, a semnării contractului de drepturi de autor. Întâlnirea va avea loc joi, 31 mai 2018, ora 10,00, în Aula Colegiului Naţional „Sf. Sava” din Bucureşti (Str. General H. M. Berthelot  nr. 23, sector 1).

Invitaţia este deschisă tuturor autorilor proiectelor de manuale şcolare pentru anul 2018-2019, depuse în perioada 06-19.03.2017, declarate admise de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi care au primit  aviz ştiinţific favorabil.

În speranţa unei colaborări  productive şi cu rezultate excepţionale pentru toţi elevii din România, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Cu mulţumiri şi gânduri bune,

Director General,
Dr. Maria Mihaela NISTOR