Comunicat

În baza OMEN nr.5645/2017 şi a Notei anexate privind lista de discipline din trunchiul comun care necesită manuale şcolare - clasele I, a II-a, a III-a, a VI-a, a V-a si a VI-a pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar (ANEXA I la OMEN nr.3371 din 12.03.2013) şi a planului cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial (ANEXA 2 la OMENCS nr.3590 din 05.04.2016), Societatea Editura Didactică şi Pedagogică S.A. anunţă următoarele remuneraţii pentru autorii/grupurile de autori ale căror manuscrise vor fi publicate ca manuale școlare, în urma evaluării de către Centrul Național de Evaluare şi Examinare.

Pentru învăţământul primar:
- La disciplinele cu una sau două ore pe săptămână: 25.000 RON brut
- La disciplinele cu trei sau mai multe ore pe săptămână: 35.000 RON brut

Pentru învăţământul gimnazial:
- La disciplinele cu o oră pe săptămână: 25.000 RON brut
- La disciplinele cu două ore pe săptămână: 35.000 RON brut
- La disciplinele cu patru ore pe săptămână: 45.000 RON brut

Director General EDP,
Dr. Maria Mihaela Nistor
Created in 0.0803 sec